Verplicht energielabel C

Binnen de kantorenmarkt merkt Wijs met Energie dat er steeds meer wordt gesproken over de verplichting van Energielabel C of beter vanaf 2023, en zelfs label A vanaf 2030*. Wellicht loopt u er met uw kantoor ook tegenaan in aanbod of vraag.

Als onafhankelijke energie-adviseurs hebben we samen met installerende marktpartijen gekeken hoe we het beste invulling kunnen geven aan de marktvraag voor energievraagstukken. De samenwerking ‘Wijs met Energie’ is onder andere hieruit ontstaan.

Met als voorbeeld label-verbetering. We kunnen daar wel vanuit onze kant invulling aan geven, maar we zouden dit graag met u (als gebruiker of eigenaar van kantoren) willen invullen. Daarvoor willen we graag met u in contact komen. Dit kan via info@wijsmetenergie.nl of ons contactformulier

Neem contact op! >>