Per 1 januari 2023 dienen alle kantoren in Nederland minstens een energielabel C te hebben. Indien dit niet het geval is, zal het gebouw of een deel van het gebouw niet meer als kantoor gebruikt mogen worden. Roept dit bij jou ook vragen op zoals; wat is nodig voor energielabel C? Wat betekent energielabel C eigenlijk? Ik leg het je graag uit, inclusief hoe je snel aan de slag kunt om het energielabel van jouw kantoorpand te verbeteren.

Wat is het energielabel?

Het energielabel is een document dat inzicht geeft in het energieverbruik van een woning of pand en wordt verplicht verstrekt aan huurder of koper bij mutatie. Zo weet de nieuwe huurder of eigenaar vooraf wat het primaire energieverbruik zou kunnen zijn. Het werkelijk energieverbruik is uiteraard afhankelijk van de wijze waarop een pand wordt gebruikt. 

Welke energielabels zijn er voor gebouwen?

Sinds 2008 zijn energielabels voor woningen ingevoerd. De wijze om tot dit energielabel te komen is tussentijds veranderd. Zo kennen we hiervoor per 1 januari 2021 de NTA 8800 als nieuwe methodiek. Deze methodiek stelt vast hoeveel (fossiele) energie per m2 vloer benodigd is voor de primaire functies van het gebouw. Het resultaat blijft een label voorzien van een letter en kleur. Hierbij is een score A zeer goed, en een score G zeer slecht.

Niet alleen woningen hebben een labelplicht. Ook scholen, winkels, ziekenhuizen, kantoren etc. hebben een labelplicht. Dat betekent dat er bij verkoop of verhuur een energielabel aangereikt dient te worden. Een energielabel is 10 jaar geldig.

Verplicht energielabel C kantoorpand per 1 januari 2023

Meerdere gebouwtypes dienen dus een energielabel te hebben. Naast woningen is er tot nu toe nog maar één gebouwtype dat ook de eis voor een verplicht energielabel heeft gekregen. Per 1 januari 2023 dienen alle kantoren en bedrijfspanden waarbij het kantoor de hoofdactiviteit* is in Nederland minimaal een energielabel C te hebben. Dit betekent dat je nog minder dan een jaar hebt om aan de bijkomende eisen te voldoen. Houd er daarbij rekening mee dat in 2030 de eisen nog hoger worden. Het wordt dan namelijk verplicht om energielabel A te hebben. Tijd om aan de slag te gaan! Ik hoor je denken; maar waarmee en hoe?

*Heb je een vraag of jouw bedrijfspand met kantoor aan energielabel C moet voldoen? Neem contact op via het contactformulier of bel of mail direct naar 040 40 11 023 en info@wijsmetenergie.nl.

Waar staat energielabel C voor?

Energielabel C eist dat elk kantoor van minimaal 100 m2 een maximale fossiele energiebehoefte van 235 kWh/m2 per jaar of een Energie-Index van minimaal 1,3 heeft. Voldoet het pand niet aan de eisen, dan mag je het niet meer als kantoor gebruiken.

Waar bestaat energieverbruik uit?

Het energieverbruik in een kantoor bestaat uit de volgende componenten; isolatie, warm tapwater, verwarming, ventilatie, koeling, verlichting en eventueel bevochtiging. Bij isolatie wordt er gekeken naar diverse vormen van isolatie zoals dak-, wand-, gevel- en vloerisolatie. De leeftijd van het kantoor kan een rol spelen in het energieverbruik. Vaak is het zo dat hoe jonger het gebouw is, des te beter het geïsoleerd is.

Hoe kom ik aan energielabel C?

Het bereiken van energielabel C kan door de inzet van energie-efficiënte middelen te verbeteren. Denk hierbij o.a. aan een warmteterugwinning in de ventilatie en het opwekken van duurzame energie. Wil je aan de slag met het verbeteren van je energielabel? Het startonderzoek bestaat uit het berekenen van je huidige energielabel door middel van de NTA 8800. Vanuit een verdiepend onderzoek kunnen wij je vervolgens inzicht geven in de potentie naar energielabel C en een maatwerkadvies opleveren.

Indien nog niet aan de energielabel C eisen wordt voldaan zal dat maatwerkadvies inzicht gaan geven in welke stappen je kunt nemen om aan deze eisen te voldoen. Dit maatwerkadvies geeft concrete informatie over:

  • Wat is nodig voor energielabel C?
  • Het resultaat (energielabel) van deze maatregelen
  • Indicatie van de investering
  • Rendement per maatregel

Wijs met Energie helpt jou met alle stappen in deze tocht. Van advies in het voortraject tot en met de realisatie nadat de plannen zijn gemaakt. Wij zijn een totaal regisseur voor het verduurzamen van jouw kantoorpand. Neem contact op middels het contactformulier. Direct bellen of mailen kan ook naar 040 40 11 023 en info@wijsmetenergie.nl.

Nog meer verduurzamen?

Indien al wordt voldaan aan het energielabel C kan een verdiepend onderzoek ook inzicht geven in de potentie naar een energielabel A dat per 1 januari 2030 verplicht is. Wijs met Energie helpt je hiervoor graag verder van voortraject tot realisatie.