INFORMATIEPLICHT

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht geldt er sinds 1 juli 2019 een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-vrij Nederland een impuls.

Wat betekent de informatieplicht voor jou?

Valt jouw bedrijf of instelling onder de informatieplicht? Dan moet je aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen voor de verduurzaming van je pand. Als uitgangspunt gebruik je de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor jouw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Na de eerste rapportage in 2019 moet je om de vier jaar jouw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in uw inrichting.

Wijs met Energie kan je als adviseur ondersteunen in dit proces, of als intermediair voor jou de benodigde rapportage volledig invullen.

Checken of de informatieplicht voor jouw bedrijf of instelling geldt?

Ondernemen komt met veel regels en wetten waaraan je moet voldoen. Daarom heeft Wijs met Energie het je gemakkelijk gemaakt. Middels onze beknopte checklist kun je snel en effectief controleren of er voor jouw bedrijf of instelling een informatieplicht geldt. En hoe je deze alsnog kunt rapporteren.

Vul hiernaast je contactgegevens in om vervolgens onze checklist geheel gratis te downloaden!