HOE GAAN WIJ TE WERK?

Overzicht in de jungle van verduurzaming

Maar hoe vind jij jouw weg in deze jungle van informatie op het gebied van duurzame energie, (inter)nationale ambities en Europese wetgeving? Elk nieuw antwoord lijkt weer twee nieuwe vragen op te werpen.

Wijs met Energie is er op gericht jou te informeren, adviseren en ontzorgen binnen alle facetten van je energievoorzieningen en op het gebied van verduurzaming van je pand.

In onderstaand stappenplan hebben we helder uiteengezet welke zaken we samen met jou achtereenvolgens onder de loep nemen om tot een gedegen, duurzaam plan van aanpak te komen en de uitvoer te realiseren.

Verduurzamen met Wind & zonne-energie

ZIJN WIJ JOUW GIDS?

  • Stap 1 | Stappenplan Duurzaam Plan van Aanpak
  • Stap 2 | Stappenplan Duurzaam Plan van Aanpak
  • Stap 3 | Stappenplan Duurzaam Plan van Aanpak
  • Stap 4 | Stappenplan Duurzaam Plan van Aanpak
  • Stap 5 | Stappenplan Duurzaam Plan van Aanpak
  • Wijs met Energie | Stappenplan Duurzaam Plan van Aanpak